Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 1
W tym miesiącu: 1
Wszystkich: 786

Inwestycja

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezkolizyjnego, dwupoziomowego skrzyżowania. Wśród głównych robót budowlanych wyróżniono następujące grupy:

1. Przebudowa DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) – obejmuje całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni ze względu na bardzo zły stan techniczny spowodowany bardzo dużym natężeniem ruchu.
2. Przebudowa DK – 46 (Aleja Jana Pawła II) obejmuje swoim zakresem podobnie jak DK – 1 całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni.
3. Przebudowa dróg gminnych (ulicy Drogowców i ulicy Srebrnej)- budowa 3 rond.
4. Obiekty mostowe i inżynieryjne:
a) budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK - 1 z Aleją Jana Pawła II   
i  ulicą Drogowców;
b) budowa mostu drogowego nad rzeką Wartą;
c)  budowa kładki dla pieszych nad DK-1.
5. Organizacja ruchu, zieleń, przebudowa sieci, przygotowanie terenu.

Wdrożenie projektu ma za zadanie spełnić następujące cele:
- udrożnienie sieci drogowej w mieście Częstochowa;
- poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T poprzez rozwój sieci drogowej;
- poprawę bezpieczeństwa w transporcie oraz poprawę stanu połączeń międzyregionalnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu;
- skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami kraju.

Ponadto w ramach inwestycji zostaną wybudowane ekrany akustyczne.

Ekran E1 - zlokalizowany wzdłuż południowej jezdni DK - 46.

Ekran E2 - zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej jezdni DK - 1.

Ekran E3 i E4 - zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej jezdni DK - 1 tj. przy nowoprojektowanej łacznicy.

Fotografie

Strony internetowe Trustnet