Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 49
W tym miesiącu: 702
Wszystkich: 910

Lokalizacja, stan istniejący

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 1, która znajduje się w sieci TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe). Odcinek drogi krajowej nr 1 w granicach miasta stanowi główną arterię łączącą największe miasta Polski. W miejscu lokalizacji inwestycji krzyżują się dwa główne korytarze tranzytowe (DK-1 i DK-46). W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego układu drogowego przebiega DK-91, która na tym obszarze łączy się od północy z DK-46. W obrębie przedmiotowego skrzyżowania znajdują się duże centra handlowe jak również tereny inwestycyjne. Po stronie wschodniej i południowej leży dzielnica Zawodzie –Dąbie, od północy dzielnica Wyczerpy - Aniołów oraz po stronie zachodniej dzielnica Stare Miasto. Są to dzielnice charakteryzujące się gęstą zabudową mieszkalną.  Na tym odcinku obszary te pozbawione są dostępu do drogi krajowej oraz do przyległej do niej infrastruktury.

Istniejąca infrastruktura drogowa nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa oraz płynności ruchu, a skrzyżowanie DK-1 i DK-46 nie posiada właściwej przepustowości. Powoduje to zatory na wszystkich relacjach kierunkowych – w godzinach szczytu na przejazd przez skrzyżowanie oczekuje się od trzech do nawet czterech cykli sygnalizacji świetlnej. Trudności odczuwają również piesi, którzy korzystają z usytuowanych w tym rejonie licznych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i gastronomicznych.

Fotografie

Strony internetowe Trustnet